Sorrig og glæde de vandre til hobe
Lykke, ulykke de gange på rad

Så smukt, klart og enkelt kunne Thomas Kingo formulere det i sin smukke salme i 1681. Livet er ikke kun idel lykke. Tilværelsen består også af det diamentralt modsatte.

Ofte har man hørt folk sige: Du kender ikke til ægte glæde, før du har mærket dyb smerte. Noget er der nok om det. Har man først haft det svært, evner man måske at skønne ekstra på livets gode sider.

Efter at have brugt 6-7 år af mit liv på at redigere 14 bøger i den bogserie, som vi på Kroghs Forlag/Thaning & Appel kalder ”sorg- og savn-serien”, har jeg følt trang til at slippe det sorgfulde og vanskelige for en stund og i stedet beskæftige mig med det stik modsatte: glæden. Og ud af det behov kom ideen til denne bog om livsglæde – 15 skriver om LIVSGLÆDE.

De 15 danskere: Kjeld Holm, Trine Sick, Helle Hellmann, Halfdan E, Tim Jensen, Ole Hartling, Peter Skov-Jakobsen, Anette Harboe Flensburg, Gurli Vibe Jensen, Annemarie Morris, Anne-Mette Gravgaard, Mogens Lykketoft, Tine Lindhardt, David Rehling og mig selv, Peter Olesen har beredvilligt givet hver deres bud på noget af det dyrebareste i livet, det vi bør skønne allermest på og uophørligt være åbne overfor, livsglæden.
Og man vil opleve, hvor forskelligt livsglæden kan tage sig ud.
Håbet er, at vi ved læsningen af bogen bliver bare lidt klogere, får nogle nyttige vitaminer til hjernen og tankevirksomheden og måske i højere grad evner at  koncentrere os om det positive i livet – frem for det negative.

Jeg tager i foredraget udgangspunkt i de 15 tekster ud fra forskellige emneopdelinger:

  1. PÅ  TRODS  AF…triste oplevelser forud
  2. LIVSGLÆDEN, som den opleves af hver enkelt skribent
  3. FRAVALG…hvad man ikke orker mere for at holde fokus på det positive

En forhåbentlig spændende aften og en forventeligt god debat.

Arte Booking og Athenas

← Tilbage til Foredrag